Begin met  een nieuwe start! EMMEN Begin met  een nieuwe start! Computer en gezondzijn EMMEN Webdesign by web

Oudere mensen hebben een 35 procent kleinere kans op overlijden als zij tevreden, blij of gelukkig zijn.


Dankbrief medewerkers

Wijkcentrum Angelslo

CKNet Sorry Voeding leeft Leefsstijl Sleutel tot geluk Verrijk je leven Mindfulness Brood EHBO Gehoor Test Contact

In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn

Sociaal Cultureel Welzijn

EMMEN

De Cluft & Cknet

De Cluft & Cknet

Dag bijzonder mens Dag bijzonder mens

Onderhandelingen De Marke en De Cluft:

Drie jaar geleden zijn wij de onderhandelingen gestart om tot een fusie te komen tussen De Marke en De Cluft. Deze zijn mislukt en hebben daarom helaas nooit een doorstart mogen maken.

De reden hiervan heeft naar ons inziens te maken met een totaal verschillende werkwijze en vooral ook visie voor de toekomst.

Vanwege het niet overeenkomen van een besluit tussen De Marke en De Cluft, heeft De Cluft vorig jaar de gemeente gevraagd om een besluit te nemen. Ook omdat de gemeente hier vanaf het begin bij betrokken is geweest. Zij hebben in de afgelopen 3 jaar dan ook een zeer positieve rol gespeeld bij alle onderhandelingen om een fusie tot stand te brengen maar helaas heeft ook dit niet mogen baten.

Besluit:

Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om een nieuwe stichting op te zetten waarin alle subsidiegelden, van zowel De Marke als De Cluft, vanaf 2018 op gestort zal worden. Ook op basis van deze beslissing heeft De Cluft besloten zelfstandig verder te gaan.

Alle activiteiten op sociaal cultureel gebied van De Cluft zullen blijven voortbestaan en worden ondergebracht bij deze nieuwe stichting.

Na vele jaren van fijne samenwerking met alle gebruikers van De Cluft, is daarom nu de tijd aangebroken voor mij om afscheid te nemen en mij verder te richten op De Cluft. Ook zullen wij definitief afscheid gaan nemen van Grada Bakker welke zich meer als 40 jaar heeft ingezet als vrijwilliger en bestuurslid van De Cluft. Wij wensen haar veel succes voor de toekomst.

Wat betekend dit voor de toekomst?

Stichting De Cluft zal in 2018 zelfstandig verder gaan en zich vestigen op een andere locatie in de gemeente Emmen. De Cluft zal hierbij nieuwe activiteiten organiseren maar nu meer gericht op voeding en gezondheid.

Deze activiteiten zullen wel- of niet in samenwerking gaan met diverse organisaties en ondergebracht worden bij diverse SKW`s en buurthuizen.

De activiteiten zullen daar georganiseerd worden waar de meeste vraag is. Dit betekend dat deze op verschillende locaties in Emmen en omgeving zullen plaatst vinden.
Gezondheid en bewustzijn krijgen hierin een belangrijke plaats.


Uitgangspunt zal zijn: Toegankelijkheid voor iedereen.


Soorten activiteiten

Nieuwe workshops die zullen worden gegeven zijn o.a.Wij willen dit soort activiteiten gaan organiseren en aanbieden aan mensen voor wie dit normaliter te duur is.
Dit betekend dat een bijdrage voor het deelnemen aan een activiteit zal bestaan uit een minimale bijdrage.
Ook staan wij altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden met diverse organisaties.


Wij dragen Angelslo een warm hart toe en hebben daarom besloten onze activiteiten hier starten.

Hartelijke groet,

Harry van den Berg.
      
Voorzitter


Maart 2018

Het belang van natuurlijke voeding en zijn visie op gezondheidszorg


Heeft u vragen, aan en opmerkingen over deze Website, stuur een E-mail naar de Webmaster

ONS DOEL

Het doel is om gezondheidskennis te verspreiden, waardoor het eenvoudiger wordt om gezonder te leven. Veelal wordt er niet geschuwd om de gevestigde orde los te schudden. Er circuleert veel desinformatie, vaak in het leven geroepen om bepaalde belangen te dienen. Een secundair doel is om mensen de ruimte te geven om soortgenoten te ontmoeten die op dezelfde golflengte zitten.


De prijzen voor de activiteiten, lezingen en workshops zijn laag, zodat de lezingen voor iedereen toegankelijk zijn.

Leuker leven met minder Facebook - Pak je leven terug

Ja, Facebook is leuk. Althans, soms. En soms ook niet. En soms is het gewoon wat het is:
een gewoonte die je veel tijd kost en weinig oplevert. Dat kan anders.
Tijd om je leven terug te pakken!


De essentie van kennis is, als je haar hebt, haar ook te gebruiken.

Onze (tijdelijke) adresgegevens:

Stichting De Cluft

Bezoekadres:
Landschaplaan 71
7824BC  EMMEN

Postadres:
Postbus 160
7800 AD  Emmen

Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:        info@decluft.nl
Website:  decluft.nl

Stichting Computerkennisnet

Bezoekadres:
Landschaplaan 73
7824BC  EMMEN

Postadres:
Postbus 160
7800 AD  Emmen

Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:       info@cknet.nl
Website: cknet.nl

Stichting De Cluft
Welzijn en Gezond
Bezoekadres:
Landschaplaan 73
7824BC  EMMEN

Postadres:
Postbus 160
7800 AD  Emmen

Telefoon: 0591 - 625166
Mobiel:    06 - 48718733

Mail:        info@cknet.nl
Website:  welzijnengezond.nl

Onze missie
Wij streven er naar de beste om mensen in goede conditie te brengen en te houden zodat zij optimaal kunnen functioneren en bijdragen in de wereld.
Wij gaan daarbij uit van de kracht van de natuur en de kracht van de mens.
Wij geloven in hoogwaardige voedingsstoffen, voor een betere (geestelijke) gezondheid, voor iedereen, voor een gezondere wereld!

Wij streven naar een intensieve samenwerking met andere organisaties